Farebná paleta aneb špecifiká
ilustrácií v animovaných videách

S príchodom digitálnych technológií a osobných počítačov sa ilustrácia prirodzene presunula do binárneho kódu. V digitálnom prostredí nabrala rôzne špecifiká, či už výhody, nové možnosti, ale aj obmedzenia. Nástup flat designu ovplyvnil po vizuálnej stránke nielen užívateľské rozhrania, ale aj ilustrácie. Minimalistický prístup v spojení s ľahkým pochopením vizuálnych metafor dal základ pre rýchle rozšírenie flatových ilustrácií do rôznych oblastí. V nasledujúcej sérii článkov sa bližšie pozrieme na tvorbu digitálnych ilustrácií v rámci animovaných videí. Primárnym zameraním budú vizuálne štýly a ich aplikácia v animácii, či príprava ilustrácií pre animáciu.

Pri tvorbe ilustrácií pre animované videá, či už v kategórii reklamných alebo explainer videí, je prvou fázou návrh vizuálneho štýlu. Ten prichádza v rámci fáz tvorby videa až po schválení scenára od klienta, keď je príbeh a obsah jednotlivých scén jasne daný. Výber jednej scény, na ktorej sa vizuálny štýl vytvorí, je daný komplexnosťou a možnosťami danej scény (uprednostňujeme scénu s charaktermi a prostredím pred scénou obsahovo prázdnejšou).

Aj napriek minimalistickej povahe, flat design ponúka v tvorbe vizuálneho štýlu viacero možností a kľúčovým faktorom správneho vytvorenia jednotlivých scén je dodržanie týchto špecifík. Farebná paleta, línie, tvary, proporcie, stroke/fill, úroveň detailu, background, perspektíva či tieňovanie. Kľúčovým aspektom sa tak pre kvalitu vizuálnej stránky videa stáva konzistencia, teda dodržiavanie určitých pravidiel, ktoré plníme od prvej do poslednej sekundy videa. Štýl musí byť presne definovaný, aby v prípade zapojenia viacerých ilustrátorov konečný produkt pôsobil ako z jedného pera. V prvom článku sa pozrieme na to, aké možnosti nám ponúka farebná paleta.

Farebná paleta

Pri výbere palety a celkovej farebnosti videa je potrebné zohľadniť zopár faktorov. Jedným z nich je pri tvorbe klientských projektov bezpochyby brand manuál. Ten ponúka základnú farebnosť častokrát obmedzenú na jednu, dve farby. Ich zapojenie je pre zachovanie “brandu” dôležité, avšak je len na dohode s klientom, do akej miery je možné s paletou pracovať, napríklad v otázke saturácie farieb, či vynechania a následného nahradenia niektorej zo sekundárnych farieb.

V niektorých prípadoch je video súčasťou domovskej stránky, preto je dôležité vedieť, či má byť video konzistentné s farebnosťou webu alebo naopak, z UXového hľadiska, má byť v kontraste, upriamiť na seba pozornosť a viesť k prezretiu videa.

farebna-paleta-04

Motionhouse – Vizuálny štýl pre VŠRR – primárna farba brandu zelená

V rámci palety je pre zachovanie vizuálneho štýlu, konzistencie či samotného brandu dobré pracovať s max. 5 farbami a ich odtieňmi. Základnou esteticko-štýlovou chybou, ktorú môžeme odpozorovať u viacerých videí, je zbytočné rozširovanie palety kvôli použitým elementom. Tráva je zelená, slnko žlté, obloha modrá… Takýmto spôsobom nám paleta zbytočne narastie a na jednej strane sa nám vytratí dôraz na primárnu farbu klienta, a na strane druhej sa nám úplne rozpadne paleta a vytratí originalita a štýl. Takýto mišmaš môžeme často pozorovať napríklad u rôznych “fotobankových” ilustrácií či u tisícok ďalších videií, kde nesmie chýbať žiadna farba na ktorú si človek spomenie, vytvárajúc videá na jedno kopyto. O zbytočnom rozširovaní palety a miešaní farieb písal vo svojom článku v spojení s motion blurom Michal Černý. Aj motion blur je totiž ďalším elementom, ktorý prispieva k rozbitiu vizuálneho štýlu skrz vytvorenia farebného prechodu(gradientu), ktorý je v našom videu neželaný.

farebna-paleta-01

Mall – Nespresso – Obmedzená paleta v brand farbách

Netreba sa preto v ilustráciách báť vytvárať vlastný svet a ilustrovať fialové stromy, modrých ľudí či oranžovú oblohu a podobne. Aj touto formou je možné odlíšenie sa od množstva explainer videí, ktoré po estetickej stránke a stránke farebnej palety neponúkajú konzistenciu. V tomto smere vedie paleta s obmedzeným počtom farieb k lepšej zapamätateľnosti, ktorá je pri potrebe odlíšiť sa od konkurencie častokrát kľúčová. Video s nie príliš rozlíšitelnou a esteticky nezaujímavou paletou nám môže jednoducho zapadnúť medzi tisíc ďalších videí.

farebna-paleta-02

Farebné palety

Ďalším faktorom sú farebné odtiene. Je samozrejmé, že každá farba môže byť použitá dobre a zároveň každá zle. V tomto prípade záleží na okolnostiach a zapojení danej farby do farebnej kompozície. Primárnym cieľom by však malo byť, pre udržanie konzistencie videa, dodržiavanie určitých úrovní saturácie, a teda rozlišovanie pastelových či sýtych farieb. Ich kombinácia môže narušiť vizuál. Obzvlášť keď sa jedná o zapojenie sýtej farby medzi farby pastelové. Nielen pri samostatnej scéne, ale aj pri prechodoch z jednotlivých scén. V rámci práce s paletou a farbami je možné aj upriamenie pozornosti na určitý objekt či jeho zvýraznenie. Kľúčová je v tomto prípade práca s pozadím. Pozadie riešené monochromatickými farbami v kontraste s kľúčovým objektom zabezpečí, aby sa oko diváka upriamilo na nami požadovaný objekt.

farebna-paleta-03

Remoska: Vyzdvihnutie kľúčového objektu farbou

Práca s farbami je pri tvorbe animovaného videa kľúčová. Určuje nám mood videa, podporuje brand a ovplyvňuje pocity z videa. Pre zachovanie vizuálneho štýlu v rámci celej dĺžky videa je dôležitá konzistencia a dodržiavanie určitých pravidiel. Ak sa aj nejaké pravidlo poruší, je to ok, ale porušenie pravidla musí byť v celom videu a nie iba v jednej či pár scénach. Správny prístup k farbám je jedným z hlavných aspektov dobrého videa a na tie ďalšie sa pozrieme v nasledujúcich článkoch. Predstavíme prácu s tvarmi, linkami a pozrieme sa na samotnú prípravu a nachystanie ilustrácii pre animáciu.

Článek vznikl ve spolupráci s designportal.cz

Office Brno

Drobného 296/20
Brno 60200
Česká republika

Billing information

Motionhouse s.r.o.
IČ: 04091850
DIČ: CZ04091850
Drobného 296/20,
Brno 60200

Motionhouse 2022