Sokol

Krátký film, 2 minuty

O projektu

K oslavě Památného dne Sokolstva vybrala Česká obec sokolská jednoho ze svých nejvýznamnějších členů, aby jej představila veřejnosti. Efektním audiovizuálním dílem uctila jeho památku a zároveň připomněla, na jakých hodnotách organizace stojí.

František Pecháček se narodil roku 1896 v Záhornicích. Jako chlapec ze středočeské vesnice se později stal výraznou postavou Sokola na celostátní úrovni a vykonal v jeho řadách spoustu dobrého.

Už odmalička ho charakterizovalo velké odhodlání a touha po spravedlnosti. Miloval překonávání sebe sama, což ho jako gymnastu dovedlo až na Olympijské hry roku 1920. Později ho proslavila monumentální choreografie, kterou vytvořil pro Sokolský slet na Strahově. Během války pak bojoval proti nacismu, což se mu nakonec stalo osudným, když zahynul v koncentračním táboře Mathausen.

Dnes je František v Sokolu vnímaný jako hrdina, který až do konce bojoval za hodnoty, kterým věřil. Cílem videa tak bylo nostalgickou formou ukázat, jak Sokol ovlivnil jeho životní cestu a co František na oplátku udělal pro něj. Výsledek nepovažujeme za pouhý video-spot. Svou délkou a vyprávěním dostává parametry krátkého filmu.

2-1
1-2
1

Příběh

Letící sokol, který je symbolem organizace, protíná klíčové momenty Františkova života a spojuje je v jeden plynulý celek. Situace jako dětské hry, dolévání vína páterovi v záhorském kostele, či pomoc dobrovolným hasičům pomáhají divákovi vytvořit si představu o tom, jaké události Františka už od dětství formovaly k jeho budoucím hrdinským činům.

Jak to vznikalo?

a22

Při psaní scénáře jsme pak museli udělat kvalitní rešerši, abychom si vytvořili obrázek o Františkově životě a také nasáli atmosféru historických etap, ve kterých se jeho život odehrál. Zároveň bylo velkou výzvou takto pestrý životní příběh odvyprávět ve 2 minutách.

a23

Následovala příprava animatiku, který jsme zkombinovali z filmovými sekvencemi. Vše bylo následně překresleno ručně frame po framu. Postupně jsme se rozhodli začlenit i barvy, abychom spot oživili. Volba padla poměrně jasně na českou trikoloru, která je se Sokolem neodmyslitelně spjata. Podpořili jsme tak hrdost a úctu organizace k historii našeho národa. Aby ze spotu dýchala historie a tradice, zvolili jsme techniky, které vytvářejí iluzi, že se celá animace odehrává na papíře.

a21

Celý postup byl nakonec časově poměrně náročný, ale cítili jsme, že vynaložená energie se nám vrátí v podobě spotu, který nejlepším možným způsobem zachytí dobrotu, odvahu a loajalitu, které spojení Františka Pecháčka se Sokolem charakterizují.

2

Kvůli práci s omezeným rozpočtem jsme se museli pečlivě rozhodnout, jaký postup zvolit, aby byl jednoduchý na realizaci, ale zároveň vedl ke krásnému a inspirativnímu spotu, jaký si tato organizace s hlubokou tradicí zaslouží. Nakonec jsme zvolili 2D kreslenou animaci, která naše i klientovy představy naplnila a zároveň korespondovala s historickým pozadím Sokola.

Credits

Kreativní tým: Michal Černý, Jiří Machů, Daniel Kratochvíl, Ivan Floreš and Radek Pšurný
Sound design: Jiří Machů
Voiceover: Vladislav Beneš

Office Brno

Drobného 296/20
Brno 60200
Česká republika

Billing information

Motionhouse s.r.o.
IČ: 04091850
DIČ: CZ04091850
Drobného 296/20,
Brno 60200

Motionhouse 2022